Uvedenie publikácie Liptov – Dom a život v ňom

V skanzene Múzeum liptovskej dediny v Pribyline bola na Bielu sobotu 16. 4. 2022 slávnosť. Autorka Iveta Zuskinová predstavila svoju ďalšiu v poradí 5 publikáciu zo série Liptov – tentokrát Dom a život v ňom. Je venovaná problematike ľudového staviteľstva a architektúry. Okrem charakteristiky drevených stavieb sa venuje aj murovaným domom, ktoré sú jedinečným dokumentom majstrovstva liptovských murárov. V knihe je prezentovaný aj spôsob bývania a života veľkých rodín v minulosti. Pozornosť je venovaná aj hospodárskym stavbám a drobnej architektúre, ktoré spolu dotvárali historické prostredie roľníckych a remeselníckych usadlostí.

Knihu uviedol medzi čitateľov spolu s primátorom Liptovského Hrádku a riaditeľom Múzea liptovskej dediny starosta obce Michal Sýkora.

Prítomní sa na podujatí dozvedeli aj ako ľudia kedysi domy stavali, o murárskych príbehoch a povestiach, o ľudovom staviteľstve a architektúre v Liptove a vypočuli si aj piesne o murároch.