Túry a turistické trasy

Okruh Tatranská Štrba (Tatranská Štrba)

 • Dĺžka: 2,00 km
 • Štart / Cieľ: Tatranská Štrba – Koliba Žerucha
 • Najnižší bod: 902 m.n.m., Najvyšší bod: 960 m.n.m.
 • Celkové stúpanie: 59 m., Celkové klesanie: 58 m.
 • Povrch: 80% asfalt, 20% štrk
 • Značenie: žlté značky

Od koliby k ceste 1/18 doprava a potom na sever po ulici Lesnej, trasa smeruje ďalej do prava a na križovatke Y, po 50 metroch na sever po chodníku popri kostole a tenisovom ihrisku až na sídlisko Ul. Bellova, doľava a doprava po Štefánikovej až k ceste zo Štrbského Plesa (Horská). Ďalej pokračuje cez hlavnú cestu po úzkom chodníčku a schodoch na parkovisko pri hoteli Rysy. Od parkoviska na juh po štrkovom chodníčku, ktorý sa pri odbočke ku kempingu napojí na dláždený chodník. Na križovatke pri Kolibe cez cestu a po chodníku až ku Kolibe.

 

Tatranská Štrba – Štrbské Pleso (Vysoké Tatry – Štrbské Pleso)

 • Dĺžka: 5,55 km
 • Štart trate: Tatranská Štrba – Koliba Žerucha
 • Cieľ trate: Štrbské Pleso, centrálne parkovisko
 • Najnižší bod: 904 m.n.m., Najvyšší bod: 1 327 m.n.m.
 • Celkové stúpanie: 429 m., Celkové klesanie: 6 m.
 • Povrch: 10% asfalt, 90% lesná cesta/štrk
 • Značenie: červené značky

Trasa začína pri kolibe Žerucha v Tatranskej Štrbe a zo začiatku vedie po chodníku popri ceste č. 538 smerom na Štrbské Pleso. 50 metrov za penziónom Ingrid trasa pokračuje doprava na štrkový chodník. Chodník pokračuje smerom na sever popri lesnej škôlke a po 4. kilometri križuje cestu 2. triedy č. 538 a pokračuje až na Štrbského Pleso, kde sa pri kostole napája na ulicu Móryho. Pri vlakovej stanici trasa križuje trať ozubnicovej železnice a zľava obchádza budovu stanice, končí pri centrálnom parkovisku.

 

Malý štrbský maratón (Štrba – Liptovská Teplička)

 • Dĺžka: 31,70 km
 • Štart / Cieľ: Štrba, Kult. Dom
 • Najnižší bod: 797 m.n.m., Najvyšší bod: 908 m.n.m.
 • Celkové stúpanie: 578 m. Celkové klesanie: 578 m.

Je to trať Malého štrbského maratónu, ktorá začína na námestí pred kultúrnym domom v Štrba, pokračuje chotárom popri Šuňave smerom k Bielemu Váhu a následne cez oblasť Kolesárky pokračuje do Liptovskej Tepličky. Celkové stúpanie / klesanie: 576 m / 576 m Nadmorská výška min./max.: 797 m / 906 m

 

Štrba – Šuňava – Štrba

 • Dĺžka: 10,00 km
 • Štart / Cieľ: Štrba, Kult. Dom
 • Najnižší bod: 805 m.n.m., Najvyšší bod: 876 m.n.m.
 • Celkové stúpanie: 119 m., Celkové klesanie: 118 m.
 • Povrch: 100% asphalt
 • Značenie: žlté značky

Trasa okruhu začína v centre obce Štrba a prechádza ulicami Československej armády, Poľná, Štepánkovická a Hviezdoslavova. Po ceste 3. triedy č. 147 pokračuje k obci Šuňava, kde sa na jej začiatku oddeľuje na ulicu Štrbskú a pokračuje celou časťou Vyšná a Nižná Šuňava po ulici SNP. Trasa opúšťa obec Šuňava po Spišskej ulici a po cestách 3.triedy č.148 a 142 sa vracia do obce Štrba. Po hlavnej ceste smeruje až do cieľa pri Kultúrnom dome Štrba. 10 km trať je súčasťou Malého štrbského maratónu od roku 2013.

 

Štrba – Tatranská Štrba (Tatranská Štrba – Koliba Žerucha)

 • Dĺžka: 5,15 km
 • Štart trate: Štrba – Kult. Dom
 • Cieľ trate: Štrbské Pleso – centrálne parkovisko
 • Najnižší bod: 829 m.n.m., Najvyšší bod: 911 m.n.m.
 • Celkové stúpanie: 139 m., Celkové klesanie: 63 m.
 • Povrch: 70% asfalt, 30% štrk
 • Značenie: červené značky

Trasa vedie od centra obce Štrba smerom na Tatranskú Štrbu po ulici Dr. Markušovského. Za autobusovou zástavkou pri cintoríne pokračuje vľavo celou ulicou Martina Benku až k poľu na okraji obce, kde odbočí na sever a po 150 metroch pod vodojemom pokračuje vľavo po štrkovo asfaltovej ceste smerom na západ. Cesta križuje diaľnicu a poza čerpaciu stanicu vedie na kopec na križovatku, na ktorej odbočuje na severozápad a pokračuje smerom k železnici, prechádza podchodom a pripája sa pri rybníku na cestu 3. triedy č. 144, cez ktorú prechádza a smeruje vľavo na sever po chodníku na Tatranskú Štrbu. Na konci chodníka trasa prechádza hlavnou cestou a po Železničnej ulici smeruje až k čerpacej stanici, pri ktorej prechádza cez cestu 1/18 ku kolibe Žerucha, kde je cieľ.