Nominácie na ocenenie Športovec roka

Komisia školstva, športu, kultúry a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve v Štrbe pripravuje oceňovanie Športovec roka za sezónu 2021/2022.

Občania obce Štrba a zástupcovia športových oddielov, zapojte sa do nominácii na ocenenie Športovec roka za sezónu 2021/2022.
Na základe nominácii členovia komisie určia podľa stanovených kritérií  športovcov alebo športových činovníkov, ktorí získajú ocenenia Športovec roka, Najlepší športovec roka a  zaradenie do Galérie osobností športu.

Nominácie posielajte do 10.5. 2022 na adresu sulekova@strba.sk alebo osobne na Obecný úrad v Štrbe.