Materská škola / Správa TANAPu / Obecný úrad

Materská škola Tatranská Štrba je vysunutým pracoviskom Materskej školy v Štrbe. Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť všetkým deťom, ktoré materskú školu navštevujú získať základy kľúčových kompetencií potrebných pre vstup do základnej školy rozvíjať jeho osobnosť s ohľadom na individuálne schopnosti, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom: potrebu pohybu, zdravého stravovania a správne postoje k životnému prostrediu, posilňovať úctu k rodine, škole, kultúre a národným tradíciám. Nachádza sa ulici Bellova 75 v Tatranskej Štrbe. Vedľa Slovenskej pošty, po schodoch od Penziónu Štrba *** nahor.

V budove sa taktiež nachádza pracovisko Správy TANAPu (Štátna ochrana prírody SR) a Obecného úradu Štrba. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Nachádza sa v obci Štrba a v Tatranskej Štrbe sa nachádza jeho vysunuté pracovisko ktoré je otvorené počas pracovných dní s obedňajšou prestávkou 12:00 – 13:00. Tel.č.: +421 52 44 84 420.